Рідкісні види

Рідкісні види флори

 

Список раритетних видів судинних рослин, об’єднує 63 види, що підлягають охороні:

  • Світовий Червоний список − 9;
  • Червона книга України −30;
  • Конвенція про охорону дикої флори та фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська) − 6;
  • Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори що знаходяться під загрозою зникнення (CITES) − 5;
  • Червоний список Херсонської області – 26.

Дані щодо рідкісних та зникаючих видів рослин, уключених до «Червоної книги України», міжнародні «Червоні списки» та їх чисельність подані в таблиці

Раритетне фіторізноманіття НПП «Нижньодніпровський»

Назва виду СЧС ЧКУ БЕРН CITES ЧСХО
1 Agropyron dasyanthum Ledeb. +
2 Aldrovanda vesiculosa L. + +
3 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. +
4 Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase + +
5 Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase + +
6 Anacamptis picta (Loisel.) R.M. Bateman + +
7 Amygdalus nana L. +
8 Astragalus pallescens M.Bieb +
9 Astragalus borysthenicus Klokov +
10 Astrodaucus littoralis (M.Bieb.) Drude +
11 Bellevalia sarmatica (Goergi) Woronow +
12 Betula borysthenica Klokov +
13 Carex secalina Wahlenb. +
14 Centaurea breviceps Iljin +
15 Cerastium glutinosum Fries +
16 Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. +
17 Chamaecytisus graniticus (Rehman) Rothm. + +
18 Crambe maritima L. +
19 Crocus reticulatus Steven +
20 Cymbochasma borysthenica (Pall.) Klok. et Zoz + +
21 Dactylorhiza incarnata (L.) Soo + +
22 Elatine hungarica Moesz. +
23 Ephedra distachya L. +
24 Epipactis palustris (L.) Crantz. + +
25 Eremogone rigida (М.Bieb.) Fenzl +
26 Eryngium maritimum L. +
27 Fritillaria ruthenica Wikstr. +
28 Galium volhynicum Pobed. +
29 Genistha scythica Pacz. +
30 Goniolimon graminifolium (Ait.) Boiss. +
31 Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. + +
32 Hyacinthella leucophaea (K.Koch.) Schur. +
33 Leucojum aestivum L. +
34 Limonium platyphyllum Linch. +
35 Linaria bieberstheinii Besser +
36 Lindernia procumbens (Krock.) Borbas +
37 Nymphaea alba L. +
38 Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) O. Kuntze +
39 Ornithogalum boucheanum(Kunth) Asch. +
40 Phlomis hybrida Zelen. +
41 Pulsatilla pratensis (L.) Mill. +
42 Quercus robur L. +
43 Ranunculus illyricus L. +
44 Rumex ucrainicus Fisch. ex Spreng. +
45 Salvinia natans (L.) All. + +
46 Schoenus nigricans L. +
47 Scilla bifolia L. +
48 Jacobaea borysthenica (DC.) B.Nord. et Greuter +
49 Stipa borysthenica Klokov ex Prokud. +
50 Stipa capillata L. +
51 Stipa lesingiana Trin. et Rupr. +
52 Stipa ucrainica P. Smirn. +
53 Thymus borysthenicus Klokov et Shost. +
54 Trachomitum venetum (L.) Wodson +
55 Tragopogon borysthenicus Artemcz. +
56 Trapa natans L. + +
57 Tulipa hypanica Klokov et Zoz +
58 Tulipa screnkii Regel +
59 Urtica kioviensis Rogow. +
60 Utricularia vulgaris L. +
61 Vinca herbacea Waldst. et Kit. +
62 Vitis sylvesris C.C.Gmel. +
63 Zostera marina L. + +
Всього 8 30 6 5 26

 

Характеристика видів

Agropyron dasyanthum Ledeb. – Житняк пухнастоквітковий. Созологічний статус: СЧС (категорія R – рідкісний). Ендемік. Ареал південнопонтичний. Піонер заростання пісків, який досить звичайно трапляється на прилеглих до заплави Нижньодніпровських пісках, подекуди заходячи в долину річки.

Нижньодніпровський піщаний масив, вздовж лівого берега Дніпра між селами Стара Збур’ївка та Геройське, піщаний степ. Плавнево-літоральний ландшафт Нижнього Дніпра.

Aldrovanda vesiculosa L. – Альдрованда пухирчаста. Созологічний статус: ЧКУ (категорія І – зникаючий); БЕРН (Статус VU – вразливий). Реліктовий (третинний) вид. Для нижнього Дніпра A. vesiculosa вперше вказується Й.К. Пачоським, який наводить цей вид для околиць м.Олешки, озера Вчорашній лиман в 3 км вище Олешок, Білогрудого острова (озера Лататовате, Підкаторжне, Каторжне, Спаське та Куширувате), Великого Потьомкінського острова (бакай «Уступ» на південній околиці острова). Збори Й.К. Пачоського датуються кінцем ХІХ – початком ХХ ст (KHEM). В другій половині ХХ ст. згадується для плавнево-літорального ландшафту Нижнього Дніпра Д.Я. Афанасьєвим, В.М. Жукінським та В.М. Клоковим, Д.В. Дубиною та Ю.Р. Шеляг-Сосонком, але без зазначення конкретного місцезнаходження. Також останнім часом Aldrovanda vesiculosa виявлена на прилеглій до Дніпра смузі Нижньодніпровських пісків: Т.Л. Андрієнко знайшла його в околицях Цюрупинська (озерця серед дюн Олешківських пісків, заросле озеро Рогози, липень 1976 р.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – включено до Червоного списку Херсонської бласті. Рідкісний північний вид на південній межі ареалу. Нами відмічено зростання даного виду на території заказників «Бакайський» та «Бакайський жолоб», часто.

Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase Зозулинець блошичний. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІІ – рідкісний), CITES. Європейсько-середземноморсько-малоазіатський вид на північній межі ареалу. Нижньодніпровський піщаний масив, вздовж лівого берега Дніпра між селами Стара Збур’ївка та Геройське, луки та узлісся колків.

Anacamptis picta (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase – Зозулинець розмальований. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІ – вразливий, CITES. Середземноморський вид на північній межі ареалу.Нижньодніпровський піщаний масив, вздовж лівого берега Дніпра між селами Стара Збур’ївка та Геройське, луки та узлісся колків.

Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase – Зозулинець болотний.Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІІ – рідкісний), CITES. Ареал: Помірна і Середземноморська Європа, Мала Азія, Середня Азія, Закавказзя. Охороняється в Україні та Європі, як і усі інші дикоростучі орхідеї. Сьогодні ще досить поширений в пониззі Дніпра вид. Зростає скрізь по островах Дніпровської дельти на слабкопорушених болотистих луках та на луках по боровій терасі.

Amygdalus nana L. – Мигдаль карликовий – включено до Червоного списку Херсонської бласті. Рідкісний степовий чагарничок. Нами відмічено зростання в заповідній зоні в околиця с. Понятівка (Білозерський район), зустрічається досить часто.

Astragalus borysthenicus Klokov – Астрагал дніпровський. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІ – вразливий). Ареал понтичний. Ендем. Особини A. borysthenicus нами виявлені в балках, що відкриваються в Дніпровський лиман поблизу сіл Станіслав та Широка балка в Білозерському районі Херсонської області. З пониззя Дніпра вказувався також для м. Олешки.

Astragalus pallescens M.Bieb. – Астрагал блідий.Созологічний статус: ЄЧС (категорія I – невизначеного статусу).Степові схили балок та тераси Дніпра в окол. сіл Станіслав, Широка балка, Софіївка.

Astrodaucus littoralis (M.Bieb.) Drude – Морківниця прибережна. Созологічний статус: ЧКУ (категорія IV – невизначений). Ареал евскинський. Ендем. Поширений по літоралі Чорного та Азовського морів від Балкан до Західного Закавказзя. В пониззі Дніпра зустрічається по узбережжю Дніпровського лиману. І.К. Пачоським наводиться для північного узбережжя лиману в околицях сіл Софіївка і Олександрівка Білозерського району Херсонської області. Нами виявлений на іншому південному узбережжі Дніпровського лиману, а саме на Очаківській стрілці півострова Кінбурнська коса. Ймовірно, що вказівка для плавнево-літорального ландшафту Нижнього Дніпра, також стосується лиманної частини пониззя Дніпра.

Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow – Белевалія сарматська. Созологічний статус: ЧСХО (категорія ІІІ (х)). Рідкісний вид флори Херсонщини.Степові схили балок та тераси Дніпра і Інгульця в окол. сіл Отрадокам’янка, Бургунка, Тягинка. Дар’ївка.

Betula borysthenica Klokov – Береза дніпровська.Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІ – вразливий).Понтичний ендемік. Зростає на піщаних масивах борових терас степової частини басейнів річок. Зростає на Нижньодніпровських пісках вздовж лівого берега Дніпра між с. Стара Збур’ївка та Геройське. В заплаві часом зустрічається в культурі в парках та на дачних ділянках.

Carex secalina Willd. ex Wahlenb. – Осока житня. Созологічний статус: БЕРН (Статус DD – недостатньо вивчений). Вид поширений в Середній і південній частині Східної Європи, Середній Азії та Західному Сибіру. Європейська частина ареалу виду є відірвані від основної азійської і  характеризуюється досить значними диз’юнкціями. Пониззя Дніпра, стосується лише єдина вказівка цього виду: плавнево-літоральний ландшафт Нижнього Дніпра.

Centaurea breviceps Iljin – Волошка короткоголова. Созологічний статус: ЧКУ (категорія IV – невизначений). Вузьколокальний Нижньодніпровський ендемік. Основний ареал знаходиться на надзаплавній терасі Нижнього Дніпра, звідки зрідка заходить в долину річки. Зростає на Нижньодніпровських пісках вздовж лівого берега Дніпра між с. Стара Збур’ївка та Геройське. Плавнево-літоральний ландшафт Нижнього Дніпра.

Cerаstium glutinosum Fries. – Роговик Шмальгаузена. Созологічний статус: ЄЧС (категорія V). Понтичний ендемік. Нижньодніпровський піщаний масив, вздовж лівого берега Дніпра між селами Стара Збур’ївка та Геройське, піщаний степ.

Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. – Кушир донський. Созологічний статус: ЄЧС (категорія R – рідкісний). Ареал понтично-казахстанський. Ендем півд.-сх. Європи. Реліктова рослина, яка відома на території України ще з пліоцену. Як типовий релікт характеризується редукцією поширення: судячи з розкопок раніше був поширений значно північніше. Плавнево-літоральний ландшафт Нижнього Дніпра.

Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. – Зіновать гранітна. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІІ – рідкісний). Реліктовий ендемічний вид. Степові схили балок та тераси Дніпра в окол. с. Бургунка.

Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov & Zoz – Цимбохазма дніпровська. Созологічний статус: ЄЧС (Е – зникаючий), ЧКУ (категорія І – зникаючий). Єдиний родовий ендемік понтичної степової області.Степові схили балок та тераси Дніпра в окол. с. Бургунка, Тягинка, Ольгівка, Отрадо-Кам’янка і Миколаївка.

Crambe maritima L. – Катран морський. ЧКУ – Вразливий. Європейсько-середземноморський літоральний вид. Відомо лише одне місцезнаходження на території заказника «Олександрівський».

Crocus reticulatus Steven ex Adams – Шафран сітчастий. ЧКУ – Неоцінений. На території Парку – Тягинське ПНДВ, на степових схилах балок і річкових долин, серед чагарників.

Dactylorhiza incarnatа (L.) Soó – Пальчатокорінник м’ясочервоний. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІІ – рідкісний), CITES. Євразійський поліморфний вид на південній межі ареалу. Охороняється в Україні та Європі, як і усі інші дикоростучі орхідеї. Нижньодніпровський піщаний масив, вздовж лівого берега Дніпра між селами Стара Збур’ївка та Геройське, луки та узлісся колків.

Elatine hungarica Moesz – Руслиця угорська.Созологічний статус: ЧСХО (категорія ІІІ (х)). Ареал панонсько-понтично-казахстанський (Південь середньої (Угорщина) та східної Європи, південний-захід Західного Сибіру). Довгий час був відомий лише з подів в Бузько-Дніпровській та Дніпровсько-Молочанській степових областях, нещодавно наведений також для плавнево-літорального ландшафту Нижнього Дніпра.

Ephedra distachya L. – Ефедра двоколоскова. Созологічний статус: ЧСХО (категорія ІІІ (х)). Древній вид у складі флори.Степові схили балок та тераси Дніпра на всьому протязі від Козацького (Бериславський р-н) до Олександрівки (Білозерський р-н).

Epipactis palustris (L.) Crantz. – Коручка болотна. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІІ – рідкісний), CITES. Ареал західно-палеоарктичний. Охороняється в Україні та Європі, як і усі інші дикоростучі орхідеї. Рідкісний вид флори Причорномор’я.В пониззі Дніпра виявлений нами на Малому Потьомкінському острові. Також за усним повідомлення І.А. Тимченко E. palustris зростає в плавнях Нижнього Дніпра в околиці м. Гола Пристань.

Eremogone rigida  (M.Bieb.) Fenzl – Еремогоне жорстка. Созологічний статус: ЄЧС (категорія R – рідкісний). Панонсько-понтичний ендемік. Степові схили балок та тераси Дніпра в окол. с. Микільське та Широка балка.

Eryngium maritimum L. – Миколайчики приморські. Созологічний статус: ЧСХО (категорія ІІІ (х)). Плавнево-літоральний ландшафт Нижнього Дніпра. Більш конкретні дані про зростання цього виду в Пониззі Дніпра наводяться І.К.Пачоським, який знаходив цей вид на піщаному узбережжі Дніпровського лиману в околицях сіл Софіївки та Олександрівки Білозерського району Херсонської області.

Fritillaria ruthenica Wikstr. – Рябчик руський. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІ – вразливий). Вид з диз’юнктивним ареалом. Тягинка (на острові в гирлі Тягинки та в кущах схилах високого берега Дніпра, місцями на північній стороні (за Проектом створення Парку).

Galium volhynicum Pobed. – Підмаренник волинський. Созологічний статус: ЄЧС (категорія R – рідкісний). Понтичний ендемік. Степові схили балок та тераси Дніпра в окол. сіл Бургунка та Широка балка.

Goniolimon graminifolium (Aiton) Boiss. – Кермечник злаколистий. Созологічний статус: ЄЧС (категорія V – вразливий), СЧС (категорія V – вразливий). Спорадично трапляється на надзаплавній терасі Нижнього Дніпра. Зростає на пісках вздовж лівого берега Дніпра між с. Стара Збур’ївка та Геройське.

Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. – Голонасінник одеський. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІ – вразлий). Степові схили балок та тераси Дніпра в окол. с. Тягинка.

Hyacinthella leucophaea (K.Koch.) Schur.        – Гіацинтик блідий. ЧСХО –Степові схили балок та тераси Дніпра на всьому протязі від Козацького (Бериславський район) до Олександрівки (Білозерський район), часто .

Leucojum aestivum L. – Білоцвітник літній. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІ – вразливий). Рідкісний вид нашої флори відомий з одиничних місцезнаходжень. Ареал європейсько-східно-середземноморський. Для території Парку відоме лише одне місцезнаходження в прибережно-водних заростях Дніпровського лиману в околицях с. Геройське (Прогної) вперше виявлене І.К. Пачоським, яке описується також в інших роботах.

Limonium platyphyllum Linch. – Кермек широколистий. Рідкісний в природних умовах вид. Степові схили балок та тераси Дніпра в околиці с. Тягинка (господарська зона парку) та на територіях «Понятівського поселення змій» та «Микільського поселення змій», поодиноко.

Linaria bieberstheinii Besser – Льонок біберштейна. Созологічний статус: СЧС (категорія І – невизначеного статусу). Понтичний ендемік. Степові схили балок та тераси Дніпра на всьому протязі від Козацького (Бериславський р-н) до Олександрівки (Білозерський р-н).

Lindernia procumbens (Krock.) Borbas. – Ліндернія простерта. Созологічний статус: БЕРН (Статус DD – недостатньо вивчений). Рідкісний в пониззі Дніпра вид. Плавнево-літоральний ландшафт Нижнього Дніпра. Більш точні данні знаходимо у Й.К. Пачоського: на піщаних місцях плавнів Дніпра (Срединський) (Пачоский (як Vandellia pyxidaria Maxim.)), плавні Дніпра: Херсон (Рябков), ок. Білогрудова гирла і по берегах р. Серединки (Рябков) (як Vandellia pyxidaria Maxim.)), (як Lindernia pyxidaria All.).

Nymphaea alba L. – Водяна лілія біла. Созологічний статус: ЧСХО (категорія ІІІ (х)). Гарноквітуча «біла водяна лілія», що страждає від суттєвого прямого (зривання на букети, освоєння місцезростань тощо) та опосередкованого (зарегулювання русла, забруднення тощо) антропогенного тиску. Даний вид поки що досить широко поширений в пониззі Дніпра.

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O.Kuntze – Плавун щитолистий. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІ – вразливий). Реліктовий третинний вид. Плавнево-літоральний ландшафт Нижнього Дніпра. Раніше був значно більш широко поширений в пониззі Дніпра. Зокрема, у Й.К. Пачоського (2008 (як Limnanthemum nymphaeoides Link. Останні дані, щодо зростання N. peltata на Нижньому Дніпрі датуються вже сучасним століттям: в роботах Т.Б. Чінкіної наводяться ряд угруповань за участю N. peltata (Trapo-Nymphoidetum peltatae Oberd. 1957 та Nymphoidetum peltatae (All. 1922) Muller et Gors 1960). Сьогодні вид значно скоротив свій ареал, і очевидно трапляється досить рідко. На скорочення поширення цього виду в заплаві Дніпра вказує той факт, що ми дослідили ряд відомих місцезнаходжень цього виду, але виявити його там не вдалось.

Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch. – Рястка Буше. ЧКУ – Неоцінений. Диз’юнктивноареальний на пн. межі поширення. Чагарникові зарості та луки на території заказника «Шаби», вздовж лівого берега Дніпра між с. Стара Збур’ївка та Геройське, рідко.

Phlomis hybrida Zelen. – Залізняк гібридний. Созологічний статус: ЄЧС (категорія I – невизначеного статусу). Понтичний ендемік.Степові схили балок та тераси Дніпра, розсіяно на всьому протязі від Козацького (Бериславський р-н) до Олександрівки (Білозерський р-н).

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. – Сон лучний (сон чорніючий, сон богемський). ЧКУ – Неоцінений. Центральноєвропейський поліморфний вид на пд. межі ареалу. У межах цього видового комплексу виділяють численні сегрегатні види та внутрішньовидові таксони. На території парку зростає в межах о. Козацький.

Quercus robur L. – Дуб звичайний. Созологічний статус: ЧСХО (категорія ІІІ (х)). Рідкісний вид природної флори Херсонщини. Натомість достеменно зростає на Нижньодніпровських пісках вздовж лівого берега Дніпра між с. Стара Збур’ївка та Геройське.

Ranunculus scythicus Klokov – Жовтець скіфський. Созологічний статус: ЧСХО (категорія ІІІ (х)). Понтичний ендемік. Степові схили балок та тераси Дніпра на всьому протязі від Козацького (Бериславський р-н) до Олександрівки (Білозерський р-н).

Rumex ucrainicus Fisch. ex Spreng. – Щавель український. Созологічний статус: ЧСХО (категорія ІІІ (х)), ЄЧС (категорія R – рідкісний). На території Парку не підтверджено зростання.

Salvinia natans (L.) All. – Сальвінія плаваюча. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІ – вразливий), БЕРН (Статус LRlc. – група видів низького ризику, що потребують мінімальних заходів охорони). Нами відміченояк серед прибережних заростей водотоків, так і в стоячих заплавних водоймах по всій території Нижнього Дніпра. У великій кількості розвивається восени, часто утворюючи суцільні зарості, що вкривають водну поверхню бухточок та затишних ділянок водойм.

Schoenus nigricans L. – Сашник чорніючий. Созологічний статус: ЧСХО (категорія ІІІ (х)). Рідкісний вид флори Херсонщини. Плавнево-літоральний ландшафт Нижнього Дніпра. Ймовірно, що ця вказівка стосується лише літоральної частини Нижньодніпровського ландшафту.

Jacobaea borysthenica (DC.) B.Nord. et Greuter. – Жовтозілля дніпровське. Созологічний статус: ЄЧС (категорія R – рідкісний). Ареал понтичний. Ендемік. Зростає на Нижньодніпровських пісках вздовж лівого берега Дніпра між с. Стара Збур’ївка та Геройське. Плавнево-літоральний ландшафт Нижнього Дніпра. У Й.К. Пачоського зазначається для пісків прируслової гряди в околицях Дрімайлівки та Великого Потьомкінського острова. Нами виявлений на Карантинному острові.

Scilla bifolia L. – Проліска дволиста. Созологічний статус: ЄЧС (категорія 3 (х)) – рідкісний). Вид на південній межі ареалу. Нижньодніпровський піщаний масив, вздовж лівого берега Дніпра між селами Стара Збур’ївка та Геройське, дубові колки.

Stipa borysthenica Klokov ex Prokud. – Ковила дніпровська. Созологічний статус: ЧКУ (категорія II – вразливий). Зростає на Нижньодніпровських пісках вздовж лівого берега Дніпра між с. Стара Збур’ївка та Геройське.

Stipa capillata L. – Ковила волосиста. Созологічний статус: ЄЧС (категорія ІІІ – рідкісний). Центральноєвразіатський степовий вид.Степові схили балок та тераси Дніпра на всьому протязі від Козацького (Бериславський р-н) до Олександрівки (Білозерський р-н).

Stipa lesingiana Trin. & Rupr. – Ковила Лессінга. Созологічний статус: ЄЧС (категорія ІІ – вразливий). Центральноєвразіатський вид. Один з найхарактерніших компонентів (едифікатор) типчаково-ковилових (справжніх) та полиново-типчакових (південних) степів України.Степові схили балок та тераси Дніпра на всьому протязі від Козацького (Бериславський р-н) до Олександрівки (Білозерський р-н).

Stipa ucrainica P.Smirn. – Ковила українська. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІ – вразливий). Причорноморський (понтичний) вид. Характерний зональний компонент південноукраїнських степів. Степові схили балок та тераси Дніпра на всьому протязі від Козацького (Бериславський р-н) до Херсона.

Thymus borysthenicus Klokov et Des.-Shost. – Чебрець дніпровський. Созологічний статус: ЄЧС (категорія R – рідкісний); СЧС (категорія R – рідкісний). Звичайно трапляється на прилеглих до заплави надзаплавних борових пісках Нижнього Дніпра між с. Стара Збур’ївка та Геройське; іноді заходить в долину річки. Плавнево-літоральний ландшафт Нижнього Дніпра.

Trachomitum venetum – Кендир сарматський. Созологічний статус: ЧСХО, як Trachomitum sarmatiense Woodson (категорія ІІІ (х)). Рідкісний вид природної флори Херсонщини. Вказується Й.К. Пачоським за зборами І.З.Рябкова для окол. с. Станіслав, з приміткою (за Проектом створення Парку).

Tragopogon borysthenicus Artemcz. – Козельці дніпровські. Созологічний статус: ЄЧС (категорія I – невизначений). Ареал західнопонтичний. Ендемік. Звичайно трапляється на прилеглих до заплави борових пісках Нижнього Дніпра між с. Стара Збур’ївка та Геройське; іноді заходить в долину річки. Плавнево-літоральний ландшафт Нижнього Дніпра. У Й.К. Пачоського (1927) для заплави вказується з Великого Потьомкінського острова. Нами відмічений на Карантинномуострові. В цілому в заплаві Дніпра трапляється рідко, по більш високим піщаним масивам.

Trapa natans L. s.l. – Водяний горіх плаваючий.Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІ – вразливий), БЕРН (Статус VU – вразливий). Реліктовий (третинний) вид. В пониззі Дніпра трапляється спорадично в неглибоких непроточних або слабкопроточних водоймах. Популяції здебільшого малочисельні. Р.Кошова, Стебліївський лиман, Великий Потьомкінський островів – в озері Волохноватому та в протоці, що з’єднує його з Вільховим Дніпром наводить його для Стебліївського та Сабецького лиманів, р. Серединки, Каховського водосховища, Дніпро-Бузького лиману та інших місць.

Tulipa hypanica Klokov & Zoz – Тюльпан південнобузький. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІІI – рідкісний). Ендемічний західнопричорноморський вид. Степові схили балок та тераси Дніпра на всьому протязі від Козацького (Бериславський р-н) до Херсона.

Tulipa screnkii Regel. – Тюльпан Шренка. Созологічний статус: ЧКУ (категорія ІI – вразливий). Вид на північно-західній межі ареалу. Степові схили балок та тераси Дніпра та Інгульця в окол. сіл Козацьке, Садове, Дар’ївка, Софіївка х Широка балка.

Urtica kioviensis Rogow. – Кропива київська. Созологічний статус: ЄЧС (категорія I – невизначений). Ареал виду охоплює південь середньої та східної Європи. Зустрічається у нас переважно в лісових вільхових (з домінуванням Alnus glutinosa (L.) Gaerthn.) болотах. В заплаві Дніпра спорадично, на надзаплавній терасі – частіше.

Utricularia vulgaris L. – Пухирник звичайний. Созологічний статус: ЧСХО (категорія ІІІ (х)).Рідкісний вид флори Херсонщини. Плавнево-літоральний ландшафт Нижнього Дніпра. І.З. Рябков збирав цей вид в плавнях та озерах в районі Херсона. Й.К. Пачоським вказується для Карантинного острова в окол. Херсона, Білогрудова острова (озеро Підкаторжне) в гирлах Дніпра, р. Конки в окол. Цюрупинська. Вже після зарегулювання стоку Дніпра вид відмічався К.К. Зеровим у Каховському водосховищі. Нами U. vulgaris виявлена в окол. Херсона на Карантинному та Малому Потьомкінському островах.

Vinca herbacea Waldst. & Kit. – Барвінок трав’янистий. Созологічний статус: ЧСХО (категорія ІІІ (х)).Степові схили балок та тераси Дніпра на всьому протязі від Козацького (Бериславський р-н) до Херсона, степові схили та чагарникові зарості.

Vitis sylvesris C.C.Gmel. – Виноград лісовий. Рідкісний вид флори Херсонщини. Созологічний статус: ЧСХО (категорія ІІІ (х)).Досить часто зростає по балках які відкриваються в Дніпро (Отрадокам’янка, Львове, Тягинка, Микільське, Садове, Широка Балка).

Zostera marina L. – Камка морська. Созологічний статус: БЕРН (Статус LRlc. – група видів низького ризику, що потребують мінімальних заходів охорони). Вказується для плавнево-літорального ландшафту Нижнього Дніпра. К.К. Зеровим наводиться для західної частини Дніпровського лиману в районі села Покровського, як занесений з морської акваторії. Випадковий елемент флори лиманної частини Нижнього Дніпра, куди, очевидно, періодично заноситься з акваторії Чорного моря.