Мета створення та завдання парку

Парк створено з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів дельти річки Дніпро, як одного з найцінніших природних заплавно-літоральних комплексів у Європі, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність, забезпечення збереження водно-болотного угіддя міжнародного значення “Дельта р. Дніпра”.

Основні завдання Парку:

– забезпечення охорони його території з усіма природними об’єктами;

– збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об’єктів, що знаходяться на його території;

– створення умов для організованого туризму та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів;

– проведення науково-дослідних робіт, у тому числі з вивчення природних комплексів та їх зміни в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

– збереження генофонду рідкісних, занесених до Червоної книги України та типових рослин, тварин, риб та птахів;

– вивчення змін екосистем під дією природних і антропогенних факторів;

– підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

– проведення екологічної освітньо-виховної роботи.