Наукові праці

В. Дармостук.  До вивчення ліхенофільної мікобіоти України рід Zwackhiomyces.

В. Дармостук. Рід Lichenoconium (Lichenoconiaceae, Ascomycota) в Україні.

Т.Л. Алексенко, Є.І. Коржов, І.В.Шевченко. Структура угруповань і біопродуктивність макрозообентосу Кардашинського лиману.

А.О.Давидова, В.М. Дзеркаль.  Флористичні знахідки на території НПП «Нижньодніпровський» (Херсонська область).

В.М. Дзеркаль, Г.О. Наумович, А.А. Пономарьова. До вивчення вищих судинних рослин і Лишайників кардашинського болота в межах НПП «Нижньодніпровський»

Є.І. Коржов.  Огляд сучасних методів берегоукріплення узбережжя водних об’єктів Херсонської області природним шляхом

К.С. Орлова, Є.І. Коржов. Формування кількісних показників зоопланктону узаплавних водоймах пониззя Дніпра з різною інтенсивністю зовнішнього водообміну.

І.В. Шевченко. Личинки двокрилих комах у структурі макрозообентосу пониззя Дніпра.

І.В. Шевченко.  Личинки роду chaoborus (insecta, diptera) водойм та водотоків пониззя Дніпра.

І.В. Шевченко.  Фауна chironomidae (insecta, diptera) пониззя Дніпра.