Флора

Представники флори Парку

 

За результатами досліджень 2020 року флора НПП «Нижньодніпровський» нараховує 820 видів вищих судинних рослин, які належать до 425 родів та 112 родин.

Провідними родинами флори Парку є:

 • Asteraceae (78 видів, 9,5 % від загальної кількості),
 • Fabaceae (71; 8,6 %),
 • Brassicaceae (68; 8,2 %),
 • Poaceae (64; 7,8 %),
 • Caryophyllaceae (52; 6,3 %),
 • Chenopodiaceae (42; 5,1%),
 • Ranunculaceae (29; 3,5%),
 • Cyperaceae (26; 3,1%),
 • Rosaceae (26; 3,1%),
 • Polygonaceae (24; 2,9%),
 • Lamiaceae (21; 2,5 %),
 • Boraginaceae (14; 1,7 %),
 • Veronicaceae (14; 1,7%),
 • Apiaceae (14; 1,7 %),
 • Salicaceae (13; 1,5%),
 • Amaranthaceae (12; 1,4%),),
 • Malvaceae (10; 1,2%).

Бріофлора представлена 16 видами мохоподібних, з них 3 види печіночників та 13 видів мохів, які відносяться до 13 родів, 9 родин, 6 порядків, 3 класів, 2 відділів − Marchantiophyta та Bryophyta.

Флора лишайників нараховує 111 видів, що належать до 50 родів та 17 родин. Також, на території парку відмічено зростання 21 виду ліхенофільних грибів, що відносяться до 17 родів, 11 родин та 6 порядків відділів Ascomycota та Basidiomycota. Більшість ліхенофільних грибів (12 видів або 57,1% від загальної кількості) приурочені до зростання на епілітних лишайниках, 8 видів або 38% – зростають на епіфітних лишайниках і лише один вид відмічено на епігейних лишайниках. Домінуючою групою серед виявлених таксонів є піреноміцети, що складають 13 видів або 61%, базидіоміцети представлені 4 видами (19%), гіфоміцети та целоміцети представлені 2 та 3 видами відповідно.

Кількість видів рослин у флорі Парку

Систематична група рослин Кількість видів

Вищі рослини

Судинні рослини

Покритонасінні (квіткові) 812
Голонасінні 1
Папоротеподібні 2
Хвощеподібні та плауноподібні 5
Разом судинних 820

Несудинні рослини

Мохоподібні 16
Разом вищих рослин 836

Нижчі рослини

Лишайники 111
Водорості не вивчались

Гриби

Ліхенофільні гриби 21
Макроміцети не вивчались
Разом нижчих рослин та грибів 132
Усього вищих і нижчих рослин та грибів 968