Діяльність парку

Основні напрямки діяльності Парку:

– забезпечення охорони його території з усіма природними об’єктами;

– збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об’єктів, що знаходяться на його території;

– створення умов для організованого туризму та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів;

– проведення науково-дослідних робіт, у тому числі з вивчення природних комплексів та їх зміни в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

– збереження генофонду рідкісних, занесених до Червоної книги України та типових рослин, тварин, риб та птахів;

– вивчення змін екосистем під дією природних і антропогенних факторів;

– підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

– проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

Всі напрямки діяльності Парку охоплюють співробітники основних відділів:

– служба охорони;

– науково-дослідний відділ;

– відділ рекреації та туризму;

– відділ екологічної освіти.