Офіційні документи

Указ Президента України “Про створення національного природного парку “Нижньодніпровський»”

Указ

Положення про національний природний парк “Нижньодніпровський”

Положення про НПП

Положення про науково-технічну раду (НТР) національного природного парку “Нижньодніпровський»

Положення про НТР;

Червона книга України;

Рамсарська конвенція про водно-болотні угіддя;

Закон «Про природно-заповідний фонд»;

Закон «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закон України «Про рослинний світ»;

Закон України «Про тваринний світ»;

Закон України «Про рибальство»;

Водний кодекс України;

Положення про службу охорони природно-заповідного фонду;

 Положення про рекреаційну діяльність;

Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних парків України.