Науково-дослідна робота

Про науково-дослідну роботу в НПП “Нижньодніпровський”

Наукова, науково-дослідна робота на території Парку проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів і особливо цінних об’єктів Парку, відповідно до законів України “Про природно-заповідний фонд України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про наукову і науково-технічну експертизу”, “Про науково-технічну інформацію” та інших нормативно-правових актів.

Основні напрями наукових досліджень на території Парку визначаються з урахуванням програм і планів  науково-дослідних робіт, що затверджуються Національною академією наук України (далі – НАН України) та Мінприроди.

Основні напрями наукової та науково-технічної діяльності:

– ведення Літопису природи;

– організація та здійснення систематичних спостережень (моніторингу) за станом та динамікою природних комплексів та об’єктів, екосистем та клімату;

– інвентаризація об’єктів флори та фауни, рослинних угруповань, природних середовищ (оселищ) та ландшафтного різноманіття тощо;

– розроблення наукових рекомендацій (програм, планів дій) щодо збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України, до регіональних переліків видів рослин і тварин, що підлягають особливій охороні, та/або до переліків видів рослин і тварин, що підлягають охороні згідно з міжнародними зобов’язаннями, відновлення порушених корінних природних комплексів, гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, запобігання проникненню чужорідних видів рослин і тварин, які загрожують екосистемам, середовищам існування або видам, контролю або усунення таких чужорідних видів;

– дослідження разом з фахівцями з охорони пам’яток історії та культури історико-культурних цінностей на території Парку для розроблення рекомендацій щодо поліпшення їх збереження;

– підготовка наукових матеріалів та рекомендацій, необхідних для провадження екологічної освітньо-виховної роботи, рекреаційної та інших видів діяльності Парку;

–створення та ведення наукових фондів, баз даних, інформаційних систем;

– первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

 

Літопис природи – є основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів. Матеріали Літописів природи Парку використовуються для оцінки стану навколишнього природного середовища, розробки наукових рекомендацій та заходів щодо його охорони, ефективного використання природних ресурсів, видів флори та фауни, забезпечення екологічної безпеки.