Екоосвіта

Про екологічну освіту в НПП “Нижньодніпровський”

Парк забезпечує організацію екологічної освітньо-виховної діяльності, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення його до збереження природної спадщини, відповідно до Про затвердження Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду № 399 від 26.10.2015 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 р.  за № 1414/27859

Парк сприяє розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного виховання шкільної та студентської молоді, поширює нові методики екологічного виховання, розробляє рекомендації з формування екологічної етики, естетики та ін.Основні завдання еколого-просвітницької роботи Парку визначаються з урахуванням програм і планів, які затверджуються Парком. Для їх реалізації створений підрозділ з екологічної освіти, який організовує здійснення еколого-просвітницької діяльності, інформування та налагодження зв’язків з громадськістю.

Еколого-освітня робота здійснюється шляхом:

  • популяризації екологічних знань;
  • впровадження нових форм і методів екологічної освіти і виховання;
  • прогнозування віддалених наслідків втручання людини в природу;
  • організації проведення екологічних акцій, конкурсів, семінарів;
  • формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек і т. п;
  • здійснення іншої діяльності, не забороненої законодавством.

Підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості населення та відпочиваючих в оздоровчих установах здійснюється Парком через засоби масової інформації, шляхом випуску друкованої поліграфічної продукції та інше.