Рекреація

Про рекреаційну діяльність

Рекреаційна діяльність на території Парку здійснюється відповідно до Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 22.06.2009 № 330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2009 за № 679 / 16695.

Основними напрямками здійснення рекреаційної діяльності на території Парку:

 • створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об’єктів;
 • забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок, туризм, любительське і спортивне рибальство, відповідно до режиму території Парку і т. д .;
 • обгрунтування та встановлення допустимого рівня антропогенного навантаження, в тому числі, обумовленого здійсненням рекреаційної діяльності, на територію, природні комплекси та об’єкти Парку;
 • організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної просвіти серед відпочиваючих, туристів в межах території Парку;
 • сприяння формуванню у рекреантів та місцевих жителів екологічної культури, дбайливого і гуманного ставлення до національного природного надбання.

Рекреаційна діяльність здійснюється Парком, із забезпеченням наступних умов:

 • створення і функціонування рекреаційної інфраструктури;
 • організація та інфраструктурне облаштування туристичних та екскурсійних маршрутів, еколого-освітніх стежок;
 • координація діяльності Парком суб’єктів рекреаційної діяльності незалежно від форми власності і підпорядкування з урахуванням використання природних та історико-культурних ресурсів в межах територій та об’єктів Парку;
 • створення і ведення інформаційного банку даних рекреаційних закладів, які розташовані в межах території Парку;
 • участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, з’їздах, семінарах, присвячених питанням розвитку рекреації;
 • вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо організації рекреаційної діяльності.
 • забезпечує організацію рекреаційної інфраструктури, створює мережу еколого-освітніх і науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення та відвідувачів Парку;
 • виконує роботи з оцінки рекреаційних ресурсів (природні, історико-культурні, етнографічні та ін.);
 • надає платні послуги, проводить дослідження, пов’язані із забезпеченням здійснення рекреаційної діяльності відповідно до законодавства.