Цвітіння води

Цвітіння води в пониззі Дніпра є періодичним явищем, яке щорічно відбувається в теплий період року. Найчастіше воно розпочинається наприкінці липня – початку серпня. Іноді, за сприятливих умов, цвітіння може спостерігатись і у вересні – на початку жовтня.


Цього року в Дніпрі, за умов низьких стоку води та значного прогріву водних мас, цвітіння розпочалось наприкінці липня, посилилось на початку серпня і тривало до кінця місяця. Основним збудником цвітіння цього року стали синьо-зелені водорості, які у цей час активно розвивались на мілководних ділянках водосховищ Дніпровського каскаду. В пониззі Дніпра основне цвітіння водних мас зафіксовано нами у русловій мережі, що пов’язано зі стоком водоростей разом з алохтонним матеріалом каскаду водосховищ. Про це також свідчить відсутність значного цвітіння у заплавних водоймах пониззя Дніпра (озера та лимани) через незначний приток руслової води до них.
Хоча це явище і є природним, проте воно негативно відбивається на стані водних екосистем, і може призводити до заморів риб та ракоподібних, різкого порушення гідрохімічних показників (в тому числі й газового режиму), підвищення вмісту нітроген-вмісних речовин та біогенних елементів.

Автор тексту: к.г.н. Коржов Є.І., фахівець науково-дослідного відділу НПП «Нижньодніпровський»

На фото можна побачити цвітіння води у Каховському водосховищі (фото зверху),

руслових ділянках пониззя Дніпра (фото вище),

приозерній ділянці русла (фото вище)

ситуація в озері Кругле в той самий період (фото 5).