Відібрано проби з річки Кошова та Стебліївського лиману

Тривають дослідження флори та фауни водних об’єктів НПП “Нижньодніпровський”. Фахівцями науково-дослідного відділу спільно з Херсонською гідробіологічною станцією НАН України було відібрано проби у Стебліївському лимані (фото протоки до лиману на заставці до цієї статті) та притоці Дніпра – Кошовій (фото нижче). Разом з гідробіологічними дослідженнями проводяться і гідрохімічні.

Гідрохімія є наукою про хімічний склад природних вод та закономірності його змін під впливом різноманітних чинників. Фахівцями проводиться відбір та обробка проб, визначення ряду значущих показників, таких як вміст розчинних газів (зокрема кисню), концентрація основних іонів (кальцій, магній, хлориди), вміст біогенних речовин (сполуки азоту, фосфору, кремнію, заліза) та інші.
В подальшому ці показники слугуватимуть для оцінки екологічного стану водних об’єктів та визначення типу забруднюючих речовин, що можуть міститись у їх водах. У разі потреби, на основі отриманих даних, будуть пропонуватись методи, направлені на збільшення самоочисного потенціалу водойм НПП “Нижньодніпровський”.
На фото можна побачити хімічний посуд до (фото вижче) і після відбору проб.