Чергове засідання НТР

Сьогодні відбулася чергова 10-та Науково-технічна рада (НТР) НПП «Нижньодніпровський». Кворум відбувся, тому пропонуємо до уваги перелік питань, що були розглянуті на засіданні:

 погоджено проекти лімітів на спеціальне використання природних ресурсів (водних біоресурсів) у межах НПП «Нижньодніпровський» в 2020 році;
 затверджено оновлений склад НТР НПП «Нижньодніпровський»;
 затверджено план біотехнічних заходів в межах НПП «Нижньодніпровський» на 2020 рік з урахуванням пропозицій членів НТР, а саме: розробити та включити до розгляду та затвердження проекти протипожежного устрою та проведення меліораційних робіт на територіях парку.

За проханням члена НТР І.М.Дикухи (він же і доповідач з нижчеприведених тем) розгляд де-яких запланованих питань НТР перенесено на наступне засідання. Перелік перенесених обговорень:
 розгляд та погодження переліку заходів щодо відтворення аборигенних видів риб в межах нижнього Дніпра.
 розгляд та погодження науково-дослідних робіт щодо відтворення стерляді протягом 2020 року.
Також на наступному засіданні першочергово заплановано розглянути та затвердити роботи з теми «Літопис природи» за 2019 рік.

#Нижньодніпровський #НацПаркХерсон #НТР #НТР10