Стан питної води в Україні

Постачання питною водою в Україні на 80%. забезпечується за рахунок поверхневих вод‚ серед яких вода Дніпра є основним джерелом водопостачання.
Якість поверхневих вод постійно погіршується внаслідок безпосереднього скидання у водойми господарсько-побутових або промислових стічних вод.

Інфографіка розподілу води в тілі людини.

Крім поверхневих водойм, до централізованого питного водопостачання залучено підземні джерела. Вони є подекуди єдиним джерелом водопостачання. При цьому близько половини обсягів підземної води, що подається тільки комунальними водопроводами, не відповідає чинному стандартові на питну воду. Частка водопроводів, які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, постійно зростає.

Серед основних причин відхилення стану водопроводів від гігієнічних вимог переважає відсутність водоохоронних зон, необхідного комплексу очисних споруд та знезаражувальних установок.